Nadzwyczajne Walne ALTS oraz Zebranie Kapitanów w sprawie nowego sezonu rozgrywek ALTS w Poczesnej

ALTS w Częstochowie

W związku z rezygnacją Członka Zarządu ALTS w Częstochowie - Roberta Garusa, działając jako Zarząd ALTS Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie ul. Warszawska 266, niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 17:30 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego ALTS Częstochowa, które odbędzie się w Poczesnej przy ul. Szkolnej 1 na 1. pietrze w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego ALTS Częstochowa.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ALTS w Częstochowie.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego ALTS Częstochowa.

Zaraz po Walnym, odbędzie się zebranie kapitanów drużyn ALTS w Poczesnej, które mają zamiar uczestniczyć w rozgrywkach ALTS w Poczesnej w sezonie 2020/2021.

Nadzwyczajne Walne ALTS oraz Zebranie Kapitanów w sprawie nowego sezonu rozgrywek ALTS w Poczesnej 2020-08-20 11:00:47
Powrót

Magazyn Polski PingPong

© pingpong.com.pl 2008-2021

FULL WERSJA PEŁNA STRONY
.