Zapraszamy na XVIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego w Gilowicach

Marek Kądziela/foto by Patrycja Skupińska

W sobotę 29 sierpnia w Gilowicach odbędzie się XVIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego.

regulamin turnieju:

1. Organizator: LITS Meble Anders Żywiec
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 Starostwo Powiatowe w Żywcu
 Urząd Miasta Żywiec

2. Cel : Popularyzacja tenisa stołowego jako skutecznego środka rehabilitacji, rekreacji i czynnego wypoczynku.

3. Miejsce: Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Gilowicach ul. Siedlakówka 37, 34-322 Gilowice

4. Uczestnictwo: Czołowi sportowcy niepełnosprawni z kraju i zagranicy oraz zawodnicy Superligi, I, II, III i IV ligi.

5. Sposób przeprowadzania zawodów:
- Turniej indywidualny osób niepełnosprawnych w klasach Mężczyzn grupa 1-5 wózki
- Turniej indywidualny osób niepełnosprawnych w klasach Mężczyzn grupy 6-8 oraz 9-10
- Turniej „OPEN” rozgrywany będzie systemem pucharowym / ruskim do 2 przegranych gier/ z tyłu gra o miejsce 3
- Turniej „AMATORÓW” do IV ligi włącznie, rozgrywany będzie systemem pucharowym / ruskim do 2 przegranych gier/ z tyłu gra o miejsce 3
- Osoby niepełnosprawne poza swoją kategorią , obligatoryjnie mają możliwość gry tylko w kategorii Open

6. Termin: 29. Sierpień 2020 r.

Rozgrywki w klasach sportowych osób niepełnosprawnych będą odbywać się w dniach 29.08 2020. wg. przesłanego planu godzinowego.

Turniej w kategorii Open i Amator będzie rozgrywany w dniu 29 sierpnia od godz. 10:00 Zapisy do kategorii Open i Amator drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia ( środa ) włącznie, na adres : t.mika@onet.eu.

7. Koszty: Koszty: Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu. Wpisowe: Kategoria Open 20zł, Amator 10zł, dwie kategorie 20zł (nie dotyczy  zawodników niepełnosprawnych). Dla każdego zawodnika przewidziany jest ciepły posiłek.

8. Nagrody: : Kategorie Osób niepełnosprawnych I - III miejsca - puchary, nagrody rzeczowe

Kategoria „OPEN”:
I-VIII nagrody pieniężne:
I miejsce - 750 zł
II miejsce - 600 zł
III miejsce - 400 zł
IV miejsce - 200 zł
V-VIII - 100zł

Kategoria Amator: miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe

9. Turniej rozgrywany piłeczkami plastikowymi białymi *** na 9 stołach.  Turniej bez udziału publiczności.
Obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków należy do zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni podczas trwania imprezy.  Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać reżimu sanitarnego oraz przy wejściu oraz wyjściu  z hali sportowej, dezynfekować dłonie, podczas odstępów pomiędzy pojedynkami obowiązek noszenia maseczek W sprawach nieuregulowanych regulaminem zawodów decyzję podejmuje Organizator turnieju.

10. Ochrona danych osobowych:

1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) administratorem Twoich danych osobowych jest
Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Meble Anders” w Żywcu, b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "XVIII Międzynarodowy Integracyjny turniej tenisie stołowym" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę, d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
 

Zapraszamy na XVIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego w Gilowicach 2020-08-20 13:37:40
Powrót

Magazyn Polski PingPong

© pingpong.com.pl 2008-2021

FULL WERSJA PEŁNA STRONY
.