Zapraszamy na turniej o 'Złotą Kozę'

Kozy 2021

W niedzielę 5 września w Kozach odbędzie się turniej tenisa stołowego o "Złotą Kozę".

Szczegóły w komunikacie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

komunikat:

1. Cel zawodów:

 popularyzacja tenisa stołowego,
 integracja środowiska zawodników i zawodniczek tenisa stołowego,
 promocja Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach,
 propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach.

3. Termin i miejsce:
 5 września 2021 – niedziela, hala Centrum Sportowo-Widowiskowego
w Kozach pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy,
 Niedziela – od 9.00 do 11.30 kategorie młodzieżowe,
 Niedziela – od 10.00 – kategoria OPEN,
 Niedziela – od 12.00 do 18.30 – poszczególne kategorie wiekowe.

4. Kategorie:
 dzieci i młodzież do 12 lat (rocznik 2009 i młodsi) oraz do18 lat (rocznik
2003 i młodsi – do II ligi włącznie),
 seniorzy do 39 lat - (do III ligi włącznie),
 weterani 40 - 59 lat - (do III ligi włącznie),
 weterani 60 +,
 seniorzy – OPEN (do III ligi włącznie).

Uwaga:
Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników/czek.
W przypadku mniejszej ilości zawodników/czek niż 5 osób, kat. będzie łączona z kat.
wyższą i w tej kategorii będzie punktowana.

5. System rozgrywek:
W 2021 roku ze względu na pandemię Covid-19 planowane jest jedno Grand Prix
Kóz w tenisie stołowym „Złota Koza 2021”. Turniej jednodniowy. System rozgrywek
w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie zależny od ilości uczestników.

6. Zgłoszenia:
W dniu turnieju od 8.00 do 11.30 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu
zawodów.
Zgłoszenia do kategorii OPEN tylko do godziny 10:00. Po rozpoczęciu rywalizacji
w kategorii OPEN możliwość zapisania się tylko do poszczególnych kategorii
wiekowych.

Zawodnicy najpierw udają się do kasy Centrum Sportowo – Widowiskowego, aby
opłacić wpisowe, a następnie z pokwitowaniem wpłaty muszą zgłosić się do sędziego
głównego celem wpisania się na listę startową.

7. Zasady finansowania:
 Młodzież do lat 12– bezpłatnie,
 młodzież do lat 18 – 15 zł.
 osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 25,00 zł (do dwóch kategorii),
 koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody, posiłek) pokrywa organizator.

8. Nagrody:
 w kategoriach młodzieżowych za miejsca 1,2,3 medale i dyplomy,
 w kategoriach seniorów i seniorek oraz weteranów za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy.

9. Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Centrum Sportowo Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozegraniem turnieju. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji turnieju. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Komunikat Covid – 19:
Grand Prix Kóz „Złota Koza 2021” odbywa się w czasie, gdy na terenie Polski wprowadzony jest stan epidemii. W turnieju nie mogą uczestniczyć osoby z objawami chorobowymi takimi jak: gorączka, kaszel, katar, uczucie duszności. Zatajenie informacji o swoim lub domowników złym stanie zdrowia stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych uczestników oraz obsługi wydarzenia. Na hali CSW zapewniono środki ochrony osobistej, jednak mimo przestrzegania wszystkich zaleceń nie ma możliwości zapewnienia, że na wydarzeniu uczestnik nie zarazi się koronawirusem. W razie ewentualnej obecności na wydarzeniu osoby zarażonej może zaistnieć konieczność skierowania na kwarantannę pozostałych uczestników. Za ewentualne skutki uczestnictwa w wydarzeniu w trakcie epidemii organizator nie bierze odpowiedzialności.

11. Wizerunek:
W trakcie turnieju będą przeprowadzone działania mające na celu stworzenie relacji fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia. Uczestnicy akceptując regulamin udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w rajdzie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach.

12.Postanowienia końcowe:
a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
b) regulamin zawiera dwa załączniki, będące jego integralną częścią. Pierwszy stanowi komunikat RODO, drugi tabela z podpisami wszystkich uczestników potwierdzająca fakt zapoznania się z treścią regulaminu,
c) w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: info@csw.kozy.pl lub telefonicznie 33 817 57 40 lub 505 091 883,
d) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
e) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Zapraszamy na turniej o 'Złotą Kozę' 2021-08-31 16:00:19
Powrót

Magazyn Polski PingPong

© pingpong.com.pl 2008-2021

FULL WERSJA PEŁNA STRONY
.