Zapraszamy na XIX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

XIX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

W sobotę 9 października w Żywcu odbędzie się XIX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego.

Szczegóły w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

komunikat organizacyjny:


1. Organizator: LITS Meble Anders Żywiec
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 Starostwo Powiatowe w Żywcu
 Urząd Miasta Żywiec
 Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz
 Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz

2. Cel : Popularyzacja tenisa stołowego jako skutecznego środka rehabilitacji, rekreacji i czynnego wypoczynku.

3. Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ul. Niezapominajki 14,
 34- 300 Żywiec

4. Uczestnictwo: Czołowi sportowcy niepełnosprawni z kraju i zagranicy oraz
 zawodnicy Superligi, I, II, III i IV ligi.

5. Sposób przeprowadzania zawodów:
 Turniej indywidualny osób niepełnosprawnych w klasach Mężczyzn grupa 1-5 wózki
 Turniej indywidualny osób niepełnosprawnych w klasach Mężczyzn grupy 6-8 oraz 9-11
 Turniej „OPEN” rozgrywany będzie systemem pucharowym / ruskim do 2 przegranych
gier/ z tyłu gra o miejsce 3
 Turniej „AMATORÓW” do IV ligi włącznie, rozgrywany będzie systemem pucharowym /
ruskim do 2 przegranych gier/ z tyłu gra o miejsce 3
 Osoby niepełnosprawne poza swoją kategorią , obligatoryjnie mają możliwość gry tylko w
kategorii Open

6. Termin: 09.10. 2021 r.
Rozgrywki w klasach sportowych osób niepełnosprawnych będą rozgrywane od godziny 9:00
Turniej w kategorii Open i Amator będzie rozgrywany w dniu 9 października od godz. 11:45
Zapisy do kategorii Open i Amator drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do 6 października ( środa ) włącznie, na adres : t.mika@onet.eu

7. Koszty: Koszty: Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu .
 Wpisowe: Kategoria Open 20zł, Amator 10zł, dwie kategorie 20zł (nie dotyczy
 zawodników niepełnosprawnych). Dla każdego zawodnika przewidziany jest ciepły posiłek.

8. Nagrody:
Kategorie Osób niepełnosprawnych I - III miejsca, nagrody rzeczowe

Kategoria „OPEN” – I-VIII nagrody pieniężne: I miejsce - 700 zł, II miejsce - 550 zł,
III miejsce - 400 zł, IV miejsce - 200 zł, V -VIII - 100zł
Kategoria Amator: miejsca I-III, nagrody rzeczowe

9. Turniej rozgrywany piłeczkami plastikowymi białymi *** na 9-12 stołach.
 Obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków należy do zawodników.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni podczas
 trwania imprezy.
 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać reżimu sanitarnego oraz przy wejściu oraz wyjściu
 z hali sportowej, dezynfekować dłonie.
 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zawodów decyzję podejmuje Organizator
 turnieju.

10. Ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy,
że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) administratorem Twoich danych osobowych jest
Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Meble Anders” w Żywcu, b) Twoje dane
osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "XIX
Międzynarodowy Integracyjny turniej tenisie stołowym" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również
wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś
na to odrębną zgodę, d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub
w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne
z prawem do ich modyfikowania. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników
w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być
bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach,
w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych
i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne
oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości
możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku,
podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. 5. Uczestnik oświadcza,
że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych
z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Zadanie zostało Dofinansowane z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

 

Zapraszamy na XIX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego 2021-10-01 17:18:59
Powrót

Magazyn Polski PingPong

© pingpong.com.pl 2008-2021

FULL WERSJA PEŁNA STRONY
.